top of page

Fra handleplan til statusrapport

På Boller Skov er vi optaget af en stærk faglig tilgang, hvor dokumentation og målrettethed sikrer en rød tråd fra anbringelse til udskrivelse!

Handleplan

Enhver anbringelse sker på baggrund af nøje overvejelser, som udmunder i en handleplan. Vi ser os selv som de bedste sparringspartnere for rådgivere i udviklingen af handleplansmål og vil udarbejde forslag hertil, som diskuteres på statusmøder.

Målsætninger

Ud fra handleplanens indsatsområder opsætter vi i samarbejde med børnene nogle målsætninger. Nogle specifikke, målrettede, accepterede, realistiske og tidsbestemte delmål som pejlemærker for en positiv udvikling. 

Evalueringer

Hver måned evaluerer vi på disse delmål. Personalet evaluerer og scorer mellem 1-10, som fremgår af en graf og forklaring. Børnene scorer ligeledes sig selv. Evalueringen gennemgås sammen, hvilket sikrer medbestemmelse og ejerskab i egen udvikling. 

Statusrapport

Hver 6. måned udarbejder vi en statusrapport, hvor vi giver et samlet overblik over seneste udvikling, gennemgang af nuværende udfordringer og forslag til nye mål. Statusrapporter bliver gennemgået med børnene forud for statusmøderne.

Anerkend
Mentaliser
Ager

På Boller Skov betragter vi os selv som meget engagerede og nære voksne med fordybelse i relationerne. Det store engagement og mængde af tid vi bruger sammen, føler vi, giver os en forpligtigelse i aktivt at sikre, vi altid forholder os professionelle i vores tilgang og møde med vores børn.

 

Derfor bruger vi AMA!

AMA, som står for Anerkend, Mentaliser og Ager, er vores eget udtryk, vi bruger, når børnene ender i anspændte, stressede eller tilspidsede situationer til at minde os selv og hinanden på;

 

Mød barnet med anerkendelse og forståelse, mentaliser og vær nysgerrig inden du agerer og handler på tingene.

Den amerikanske psykolog Carol Dwecks studier i menneskets motivation viser, at ved fokus på indsats frem for resultat, skabes der større motivation for læring.

Den tankegang er vi drevet af!

Uanset baggrund, diagnoser eller andre udfordringer, så er vi fast besluttet på, at arbejde ud fra at alle børn har udviklingspotentiale. Og det er vores opgave at fastholde troen på dette - især overfor børn, som mange har oplevet at føle sig opgivet og overladt.

Growth Mindset handler om, at vi alle - børn som voksne - kontinuerligt arbejder på et fokus på udvikling. Via flid og indsats kan alle skabe udvikling. Vi er optaget af udvikling og læring, og lader os ikke begrænse af udfordringerne!

silhouette-1502199_1920.png

Growth
Mindset

bottom of page