top of page

Indskrivning

Vi indskriver børn i alderen 5-14 år. Men på Boller Skov kan man bo i mange år, hvis man fortsat har brug for støtte, mens uddannelse afklares eller gøres færdig. 

Målgruppe

Beskrivelse af målgruppe;

 

- Børn der er tidligt skadede og/eller omsorgssvigtede.

 

- Børn med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer.

 

- Børn med tilknytnings- og kontaktforstyrrelse uden udadreagerende impulsadfærd.

 

- Børn med traumer efter tab.

 

- Børn af anden etnisk oprindelse end dansk - med et kompleks af ovenstående - og problemstillinger i forbindelse med integrationsvanskeligheder.

 

- Børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, men ikke børn/unge med behandlingskrævende diagnose eller kendt misbrugsproblematik.

 

- To pladser til børn/unge med diagnosen ADHD

Har man boet på Boller Skov i en årrække, er der mulighed for at etablere efterværn og udslusning.

Vi har to §107 pladser i egen lejlighed på stedet.

For at komme i §107 skal de unge i forvejen være indskrevet på stedet. 

Udslusning/
Efterværn

bottom of page