top of page

Acerca de

Netværk

Netværkssamarbejde

Sammen er vi bedst

På Boller Skov har vi fra stedets oprindelse været enormt optaget af gode og tætte forbindelser til børnenes forældre og netværk. Vi er determineret omkring, at børns udvikling får de bedste forudsætninger, hvis vi arbejder sammen. Vi tilstræber, at alle føler sig hørt og anerkendt, når det gælder børnenes trivsel. Vi er langt mere effektive, hvis vi arbejder sammen om børnenes trivsel!

Løbende kontakt

Barnets kontaktpædagog vil løbende holde nærmeste netværk opdateret og informere omkring barnets udvikling og velbefindende. I samtalerne vil der også være mulighed for at få afklaret eventuelle problemstillinger eller spørgsmål. Ikke mindst giver det mulighed for vidensdeling med de erfaringer, I har med barnet og dem, vi danner os på Boller Skov. Det vil typisk være et telefonmøde hver anden uge - men det aftales individuelt.

Fælles arrangementer

I løbet af året afholder vi flere arrangementer, hvor forældre og familie er meget velkommen til at deltage. Til disse forsamlinger er der mulighed for at møde både personale og de andre børn på Boller Skov. Det synes vi giver os en bedre følelse af samhørighed - og børnene er helt vilde med det!

bottom of page