top of page
DJI_0066.jpg


Boller Skov

Opholdsstedet

Socialpædagogisk døgntilbud

Boller Skov er et socialpædagogisk døgntilbud til børn med forskellige udfordringer. Børnene er ofte præget af mistrivsel, adfærdsudfordringer og udviklingsvanskeligheder, som vi hjælper med at genoprette og udvikle i et hjemligt relationsorienteret rum med tydelige voksne, rammer og struktur og med omsorg og anerkendelse.

Medbestemmelse i egen udvikling

Vi opsætter specifikke mål ud fra handleplanen. Det er afgørende, at børnene er involveret i egen udvikling.

Hjælp til at lægge livets brikker

For de fleste anbragte børn er kaos genkendeligt. Vi hjælper med at sortere og få lagt brikkerne rigtigt.

Kontinuerlig evaluering på indsats

Vi sørger for hele tiden at evaluere på vores indsats, så vi sikrer, at barnet får den rette støtte og hjælp.

Fokus på den store sammenhæng

Vi arbejder med specifikke mål, med skarpt fokus på at de passer ind i den store sammenhæng.

Din tid er min tid
Min tid er din tid

Din tid er min tid - Min tid er din tid
 

Børnene bor på Boller Skov i ofte en stor del af deres barndom. Her er de sammen med voksne, som i en given periode bruger omkring en tredjedel af deres liv på Boller Skov.

 

Med den mængde af tid vi alle bruger sammen, så er det for os uundgåeligt, at vi bliver en del af hinandens livshistorier. Og vi kan sige uden at tøve, at vi oprigtigt interesserer os for hinanden og relationerne stikker dybt. Både børn og børn imellem, børn og voksne imellem og voksne og voksne imellem.

 

Det er ikke uden omtanke, at vi alle betragter os som en del af Boller-Skov-Familien!

Smarte målsætninger sikrer udvikling!

S

Specifikt

M

Målrettet

A

Accepteret

R

Realistisk

T

Tidsbestemt

Holistisk tankegang med anerkendende og mentaliserende pædagogik!

Vi forsøger altid at have en holistiske tilgang, der skal sikre, at vi tænker rundt om hele barnet. Vi bevæger os hele tiden indenfor nogle faste kategorier;

  • Udvikling og adfærd

  • Familieforhold

  • Fritidsforhold og venskaber

  • Sundhedsforhold

  • Skole/beskæftigelse

For at sikre kontinuitet i mødet med børnene arbejder vi naturlivis med fagligt velfunderede metoder.

 

Huskeregler og guidelines er med til at sørge for, at vi altid møder børnene på rette vis. 

AMA er et vores egne keywords, som er med til at fastholde en sund og professionel tilgang.

bottom of page