Målgrupper

Indskrivning fra 7 - 14 år
 

 • Børn der er tidligt skadede og/eller omsorgssvigtede.
   

 • Børn med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer.
   

 • Børn med tilknytnings- og kontaktforstyrrelse uden udadreagerende impulsadfærd.
   

 • Børn med traumer efter tab.
   

 • Børn af anden etnisk oprindelse end dansk - med et kompleks af ovenstående - og problemstillinger i forbindelse med integrationsvanskeligheder.
   

 • Børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb.
   

 • 2 pladser til børn/unge med diagnosen ADHD
   

 • 2 §107 pladser i egen lejlighed på stedet. For at komme i §107 skal de unge i forvejen være indskrevet på stedet. Man kan bo i §107 til man fylder 25 år.

Opholdsstedet Bollerskov | Boller Slotsvej 6 8700 Horsens | info@bollerskov.dk | Tlf: 75 64 75 03 |

 • White Facebook Icon