Et Hjem

Det er vigtigt, at opholdsstedet er et hjem, og i et hjem er der jo ”nogen hjemme.” På Boller Skov bor lederparret på ejendommen, og dermed bliver deres daglige liv også en del af børnenes verden. Det gør meget til, at Bollerskov rent faktisk føles som et hjem.

Men Lene og Kenneth er selvfølgelig ikke på arbejde hele tiden, så her træder de øvrige ansatte ind. En vigtig ting er, at de ansatte er klar til at træffe næsten alle beslutninger selv.

Og de pædagoger, der har vagt, kan regne med, at de har fuld opbakning til de beslutninger, de træffer inden for vagten. Den sikkerhed gør, at den enkelte medarbejder kan handle kompetent og hurtigt og dermed blive en langt mere troværdighed voksen. Et resultat er, at beboerne meget sjældent vil blive mødt med svar som: ”Det ved jeg ikke. Det må vi spørge lederen om, når han/hun kommer på vagt.” Den slags sætninger er meget ”institutionaliserende” at blive mødt med.

Modellen kræver en høj grad af kommunikation og afstemning i personalegruppen, hvilket der er et internt journalsystem til, ligesom der er pædagogiske weekender og personalemøder, hvor personalegruppens holdninger og metoder løbende afstemmes.