Ånd

Hjemmets familiære rammer. Nærværet, relationerne og sammenholdet. Det, at der altid er ”nogen hjemme,” og at man bliver ved med at være velkommen på opholdsstedet, også når man bliver voksen. Det er nogle af elementerne i det, som vi kan kalde opholdsstedets ånd.

At en institution kan have en ånd er måske lidt mærkeligt. Men det har Bollerskov, og det arbejder vi for og værner vi om.

Det skal give sig udtryk i den måde, man som besøgende oplever opholdsstedet på. At man finder åbne og tillidsfulde børn og unge, som har en stolthed omkring deres sted, deres værelser, ja, hjemmet i det hele taget.

Den positive, samarbejdende ånd starter som en spire ved ledelsen og medarbejderne, og når det går bedst, slutter den i fuldt flor i børnenes møde med deres omverden.